Historien om Legal Entity Identifier (LEI) är en rolig och underhållande berättelse om hur detta unika identifieringsnummer kom till. LEI utvecklades ursprungligen av en grupp banker och finansinstitut för att underlätta deras interna transaktioner.

I dag är det ett globalt erkänt verktyg som används av företag över hela världen för att identifiera varandra över nationsgränserna.

I dag använder mer än en miljon företag LEI (Legal Entity Identifier). Detta antal förväntas öka ytterligare eftersom fler och fler länder kräver att företag ska ha ett LEI för att kunna handla med dem.

Vad betyder LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) är ett unikt identifieringsnummer som tilldelas företag av en certifierad LEI-leverantör. Numret består av en tiosiffrig alfanumerisk kod som identifierar den juridiska person (företag) som numret har tilldelats.

Var kan jag köpa en LEI-kod?

I Sverige är det enklaste och billigaste stället att köpa LEI-koder från leiservice.

Men vad är en LEI och varför har det blivit så viktigt att ha en LEI?

LEI är ett unikt ID-nummer som tilldelas företag och andra juridiska personer. Det används för att identifiera dessa enheter i internationella finansiella transaktioner.

LEI-nummer infördes först efter finanskrisen 2008, då det fanns ett behov av bättre reglering av finansmarknaderna. Sedan dess har det blivit allt vanligare att företag har en sådan.

I Danmark måste till exempel företag som handlar med aktier och obligationer ha ett LEI. Detta gäller även företag som vill delta i vissa offentliga upphandlingar.

Fördelar med LEI-systemet

Det finns många fördelar med att ha ett LEI. För det första blir det lättare att spåra finansiella transaktioner. Detta är särskilt viktigt för myndigheter och andra offentliga institutioner som måste kunna hålla ett öga på allt och se till att allt görs på rätt sätt.

För företag är det också en fördel att ha en sådan. LEI-nummer gör det lättare att få tillgång till finansmarknaderna och kan också ha en positiv effekt på ett företags rykte.