Hur Twitter påverkar människor

Twitter är en social plattform som går ut på att skriva korta meddelanden, max 140 tecken. Man skapar ett konto och sedan kan man följa andra människor och samtidigt få egna följare. Dessa kommer då kunna se de korta meddelanden som kallas tweets. Det går också “retweeta” varandras tweet så att fler får tillgång till vad man vill säga. Ett annat verktyg är att använda hashtags, och därigenom kan människor hitta till ett tweet om de söker på ett visst ord. Det har gjorts undersökningar som visar på att sociala medier, bland annat Twitter, skapar stress hos människor. En av anledningarna till att människor inte mår bra av att spendera för mycket tid på twitter var att de kände att det var ett slöseri med tid. Men undersökningen sa också att främst kvinnor blev av med stress genom att använda twitter. De använde den sociala plattformen som ett utlopp för känslor. En undersökning från 2016 där 1700 personer ingick framkom det att högt användande av sociala medier bidrog till depression. Detta var mycket på grund av mobbning på internet. Twitter har länge kämpat med att hantera troll och trakasserier, men det är fortfarande ett stort problem som är svårt att lösa. En annan orsak till att man kan må dåligt på sociala medier är att man jämför sig själv, och sitt liv, med andras. Vissa forskare säger att det är svårare att avhålla sig från att twittra, än att låta bli alkohol eller cigaretter. Att vara beroende av sociala medier räknas inte som en sjukdom i nuläget.Twitter kommer med väldigt många bra verktyg för att skapa kontakter, sprida sina budskap, och hitta människor med samma intressen. Men det kan vara bra att tänka på när och varför man använder det. Borde det första du gör på morgonen när du vaknar, och sista innan du går och lägger vid, vara att gå in på Twitter?

Twitter och politik

Ungefär hälften av Twitters användare i USA säger att de får sina nyheter via Twitter. Detta är självklart på gott och ont. Man kan sprida nyheter otroligt snabbt, men källkritiken kommer ofta i andra hand. Man ser ofta bara de nyheter och uppdateringarna som de person man följer twittrar ut. Det resulterar i en väldigt ensidig rapportering, då man ofta följer de personer och organisationer som delar ens åsikter. Politiker har också insett att de kan använda sig av Twitter. Då vissa verkligen kan hantera den sociala plattformen, många säger att Barack Obama är ett bra exempel på detta, har inte alla haft lika tur. Många har twittrat ut meddelanden i affekt för hela världen att se, och sedan fått avgå. Twitter påverkar vad journalister skriver och rapporterar om, det skrivs helt enkelt artiklar om vad som skrivs på Twitter. Ett självklart exempel på detta är när Amerikas president skriver en tweet som sedan kan bli en skandal och väldigt omskrivet i tidningar. Politiker som under olika val använder Twitter för att tala illa om motståndare har gått från en parodi till en verklighet som nu inte förvånar oss längre.

Comments are closed.