Hur påverkar Youtube våra liv?

Om man befinner sig i kollektivtrafiken och väljer att lyfta blicken från sin smartphone för att observera sina medmänniskor märker man tämligen snabbt att deras blickar, likt din var alldeles nyss, i många fall är sänkta mot skärmen.

Hur påverkar Youtube våra liv?

Tummen scrollar och söker sig mot likeknappen, bläddrar planlöst mellan de olika apparna, börjar om igen. Facebook, Twitter, Instagram, Reddit och Youtube pockar alla på vår uppmärksamhet när vi slösurfar, eller utövar ”recreational screen time” som forskarna kallar det. Videos, filmer och gifar av olika slag utgör en stor del av det virala utbudet och dessa hittar man i regel på Youtube. Enligt statistiken laddas det upp 300 timmar video varje minut på Youtube. Varje dag klickas det på 4 miljarder olika klipp som sedan sannolikt delas vidare i olika sociala medier. Människor lägger enormt mycket tid på rörlig bild på nätet i allmänhet och på Youtube i synnerhet och man kan då fråga sig hur det egentligen påverkar oss?

Forskning på området

Det är inte helt oproblematiskt att dra några långtgående slutsatser på hur människor påverkas av Youtube. Detta beror på att tekniken fortfarande är väldigt ny och det tar tid att göra adekvata undersökningar som följs upp efter tid. Detta gör att man faktiskt inte kan veta helt säkert. Däremot finns det mycket forskning på området som i detta nu försöker svara på denna frågeställning och några saker kan konstateras. För det första måste man skilja på slösurfande och nyttigt surfande. Detta betyder att avsikten med skärmtiden spelar roll och att det är mer konstruktivt att exempelvis använda Youtube i researchsyfte än för att bara fördriva tid. För det andra skiljer man på barns respektive vuxnas skärmtid. Ett barn genomgår en utveckling för att bli vuxen och ska lära sig att hantera känslor, kriser och relationer. En risk med för mycket skärmtid i ung ålder är att barnet får en bristfällig förmåga att relatera till andra människor eftersom att kontakten ansikte mot ansikte är fundamental för utvecklingen. Forskare menar också att barn som tittar för mycket på Youtube kan få problem med koncentration samt fysisk och psykisk hälsa. Enligt den forskning som finns tillhanda idag rekommenderas det att skärmtid utesluts helt för barn under två år. När det gäller vuxna så ser man idag inga direkta kausala förhållanden mellan psykisk ohälsa och Youtube. Vad man däremot kan konstatera är att ökat tittande leder till ökat stillasittande vilket påverkar den fysiska hälsan negativt.

Filterbubblornas lömskhet

Ett annat bekymmer som Youtube kan bidra med är fenomenet filterbubblor. De algoritmer som styr videoförslag och representationen av olika slags videoklipp påverkas av vad konsumenten själv tittar på. Detta leder till att individens världsbild ständigt blir bekräftad istället för utmanad och destruktiva tankemönster kan förstärkas. På samma sätt kan Youtube naturligtvis fungera på det motsatta viset. Även om Youtube föreslår vissa typer av videoklipp för en konsument så finns ju hela världens uppladdade videos tillgängliga genom en sökning. En nyfiken person kan därför använda Youtube som ett sätt att bredda sin kunskap och uppfattning om världen. Att göra detta kräver dock en medvetenhet kring källkritik och att ett kritiskt tänkande överlag finns etablerat.

Filterbubblornas lömskhet

Comments are closed.