Om man befinner sig i kollektivtrafiken och väljer att lyfta blicken från sin smartphone för att observera sina medmänniskor märker man tämligen snabbt att deras blickar, likt din var alldeles nyss, i många fall är sänkta mot skärmen.